ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Ügyfélpanaszok kezelése

Mindent elkövetünk, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki, ha ennek ellenére bármely szolgáltatással, tevékenységgel, vagy termékkel kapcsolatban kifogás merül fel, annak orvoslása az alábbi szabályok alapján történik. 

Ügyfélkifogásnak minősül bármely, ügyféltől az Optipolar Kft. felé irányuló elégedetlenséget kifejező közlés, különösen (de nem kizárólagosan) az alábbiak:
-melyben az Ügyfél az Optipolar Kft. álláspontjával ellentétes véleményt fogalmaz meg,
-melyben az ügyfél az Optipolar Kft. tevékenységét általánosságban sérelmezi,
-melyben az ügyfél az Optipolar Kft. szolgáltatásnyújtásának módját kifogásolja stb.
-Ügyfeleink panaszukat a következő módokon nyújthatják be:
     hello@szemuvegbolt.com e-mail címre
     Budapest, 1131 Reitter Ferenc utca 126. postai címre
Amennyiben nálunk nem nyert orvoslást panasza – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt.6.), illetőleg területileg illetékes felügyelőség címére (Bővebb tájékoztatás: www.nfh.hu weboldalon) 

Ügyfélszolgálatunk törekszik arra, hogy a panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt megoldja vagy orvosolja. Amennyiben a panasz részben, vagy egészében elutasításra kerül, akkor az ügyfélnek a választ 15 napon belül meg kell küldeni.
Amennyiben a panaszt a fenti határidőn belül nem lehet megoldani, illetve megválaszolni, akkor egy ideiglenes választ kell 15 napon belül az ügyfélnek megküldeni, amely tartalmazza, hogy miért nincs abban a helyzetben az ügyfélszolgálat, hogy az ügyet a fenti határidőig megoldja, illetve, hogy mikorra várható végleges válaszadás az ügyfélszolgálat részéről.
A panaszokat a benyújtás módját követve válaszolja meg ügyfélszolgálatunk.(e-mail-ben küldött panaszra e-mailben válaszolunk) 

Panaszkezelést érintő jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (szavatossági jótállási szabályok)
17/1999 (II.5.) Korm rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
151/2003. (IX.23) Korm.rend. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozós kötelező jótállásról
49/2003. (VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről